Tuesday, February 5, 2013

Školovanje za vastu praktičar(a)ku

Znanje o vastu-u je iznimno vrijedno znanje koje nam može pomoći da svoj dom, mjesto gdje živimo, kao i druga mjesta gdje boravimo (posao, dvorište, okolina) učinimo skladnim i pogodnim ne samo za ugodan život, već i za vlastiti duhovni razvoj.

Vastu je naizgled mali kotačić unutar većeg znanja o povezanosti čovjeka i svemira. Naravno, radi se o jyotishu, kojeg vastu praktičar mora znati barem u osnovama pa je preduvijet za pristupanje studiju vastua završena prva godina jyotish studija pri DA. Jyotish nam otkriva elemente naše karme, a vastu ih konkretizira i materijalizira u izgledu našeg boravišta, uzdižući pozitivne i neutralizirajući negativne. Potpuno uređena vastu kuća je zapravo projekcija idealnog ispunjenja naše životne zadaće, pouka koje smo savladali i ciljeva kojima stremimo. Ona predstavlja nas – živu presliku naše nevidljive unutrašnjosti.

Kao takav, vastu nije samo mjera ispravljanja ili mjera usklađivanja za pojedine elemente naše karme, već predstavlja našu stvaralačku stranu. Vastu kuća je naš izraz -–ono govori o onome što jesmo, ali i onome što bismo mogli biti. Budući da je boravišni prostor materijalan, svakome vidljiv, vastu kuća je konkretizacija naših unutarnjih stremljenja.

Svakome je jasno da kuća, dom u kojem stanujemo ili bilo koji prostor u kojemu duže boravimo nosi u sebi naše unutarnje vibracije. Kad uđete u neki prostor, osjećate ih kao neku vrst nevidljivog ali itekako nazočnog ozračja. To “ozračje” koje osjećamo vastu smatra dušom kuće. Doslovce, vastu govori o “osobi”, o nekoj vrsti duhovnog entiteta koji se stvara u međudjelovanju čovjeka i njegovog boravišta.

Polaznici vastu studija naučit će slijedeće:

  • Objasniti ljudima što je vastu
  • Potaknuti u njima želju da ga primjene u vlastitoj kući
  • Analizirati njihovu karmičku strukturu u odnosu na stanovanje
  • Napraviti idejni projekt stanovanja koje bi bilo idealno za njih, ili…
  • Dijagnosticirati postojeće stanje i ispraviti ga prema vastu načelima
  • Odabrati povoljan početak i izvršiti svećanost otvaranja novog vastu prostora

Studij vodi Aleksandra Hampamer koja ima višegodišnje iskustvo u praktičnim vastu savjetovanjima, a program školovanja u obliku 150 stranica pisanog materijala podjeljenog u pet modula pripremio je i oblikovao Adrian P. Kezele.

U praksi, školovanje se odvija tijekom pet vikenda (jedan vikend mjesečno), iako je moguća i drugačija organizacija, već prema okolnostima.

Vastu je dio tradicionalnog znanja koje dolazi iz Indije. Kao i u slučaju jyotisha i drugih znanja, postoje razne škole i pravci primjene. Oni se međusobno mogu razlikovati, pa čak biti i suprotni u svojim tvrdnjama.

Znanje koje je uključeno u ovaj projekt je pročišćeno. Usklađeno je s logikom i strukturom drugih znanja koja se podučavaju unutar Duhovne akademije.  Također, iako su opća načela primjene vastua uvijek podudarna, bez obzira o kojoj školi se radi, morate biti svjesni i toga da postoje dijelovi znanja koji su jedinstveni i ne mogu se danas pronaći ni u jednoj drugoj školi vastua.