Friday, February 15, 2013

Program treće godine jyotish studija

Na trećoj godini studija obrađuje se pet posebnih jyotish tehnika: prašna, muhurta, kompatibilnost, varshpal i namkaran.

Prašna – tehnika koja omogućava rad s jyotishem i bez znanja o vremenu rođenja osobe koja je pred vama. Ne samo to – prašna je jedina tehnika koja vam može dati kvalitetnu informaciju o tome koliko je osoba “odradila” svoje karme, koliko je još rob karmičkih nositelja i koliko se približila prosvjetljenju.

Muhurta – izborna astrologija. Jyotish je oduvijek isticao vrijednost pravilnog odabira početka neke djelatnosti. Muhurta krije mnoge tehnike koje nam pomažu odabrati točno određeni trenutak za početak određene aktivnosti, od vjenčanja i zaćeća djeteta, do kupovine automobila ili sadnje povrća.

Kompatibilnost – usporedna analiza dva ili više natalnih karata. Bilo da se radi o vezi, zajedničkom životu ili poslovnom odnosu. Tehnike koje sadrži ovaj dio jyotihsa omogućavaju nam spoznaju o tome koliko se karme dviju osoba prožimaju, u kojim se dijelovima podržavaju, a u kojima sukobljavaju. Ovo je iznimno korisna vještina koja će dobro doći svakom jyotishiju/ni.

Varshpal i tajika sustav – godišnji horaskop te mnogi detalji tumačenja proizašli iz posebnog sustava zvanog tajika. Uz sudaršan čakru, varšpal je vrlo korisna tehnika usklađivanja vrijednost razdoblja (obično jedne godine) s karmičkom strukturom natalne karte.

Namkaran – ime koje nosimo predstavlja zvuk kojem smo stalno izloženi. Taj zvuk može biti sukladan strukturi naše natalne karte i djelovati kao stalna preventivna mjere. A može biti i sasvim suprotan tome pa djelovati negativno na naš uspjeh, sreću i zdravlje. Namkaran je drevna vještina imenovanja u skladu s našom natalnom kartom.

PRVI KVARTAL

Zajednički elementi muhurte i prašne
Tithi – mjesečev dan
Opće podjele
Mahabhute
Tradicionalna značenja u vrijeme rođenja
“Sveti” datumi i Indijski kalendar
Karan – instrument akcije
Dnevna joga – odnos Sunca i Mjeseca
Mrityu i dagdha joge, dagdha tithiji
Dodatni zajednički elementi prašne i muhurte
Ostale upagrahe
Prašna – moć trenutka
Čitanje slobodne volje
Potvrda iz tradicionalnih spisa
Praktični napuci za izradu prašna kundalija
Slojevitost prašne – trinaest činitelja
Posebne lagne i rašiji u prašni
Prašna arudha lagna
Chatra lagna
Sprishtanga lagna
Phaladatru
Opća procjena prašna kundalija
Ćandra krija
Primjer
Pet prašna sutri
Primjer
Posebnosti uz pitanja o bolestima
Primjer
Razno
Stvaranje povjerenja u osobi koja pita
Nashta prašna
Bhojana prašna
Chora i surata prašna
Primjer
Vremenska analiza prašne
Aleternativna vremenska analiza
Prašna za dvije osobe
Sustavni napuci za analizu prašne
Primjer
Prašna slobode (karmièka prašna)
Primjer
Mjesto gdje prašna završava i poæonje muhurta

DRUGI KVARTAL

Muhurta i panchang
Muhurta ili panchang?
Panchang
Vara – sunčev dan
Tithi – mjesečev dan
Karani
Nakšatre
Nepovoljne pade
Dnevna joga
Posebne kombincaije i joge
Prvi stupanj individualizacije
Tarabal
Ćandra avastha
Muhurta
Potpuna individualizacija
Raši i amš lagna
Izgled muhurta kundalija
Phaladatru bhave i grahe
Lagneš, Ćandra i Surja
Guru i Šukra
Vladari pojedinih elemenata panchanga
Vedhai položaji u muhurta kundaliju
Posebnosti muhurte za pojedine pothvate
Polaganje temelja
Postavljanje krova
Kupovina nekretnina
Useljenje
Vjenčanje
Zaćeće
Prvo uzimanje krute hrane
Otvaranje posla
Zapošljavanje
Kupovina i prodaja
Posuđivanje novca
Povrat duga
Investicije
Prva uporaba automobila
Prva upotreba plovila
Putovanja
Početak obrazovanja
Inicijacije
“Sveti” predmeti
Početak liječenja
Operacije
Kozmetićke operacije
Oranje i kopanje
Sadnja i sijanje
Sadnja ukrasnih biljaka
Žetva
Obrana od pravnih napada
Predstave i umjetnost
Prva uporaba glazbala
Početak stvaralačkog projekta
Primjer muhurte
Kako pravilno primijeniti izraèunatu muhurtu?

TREĆI KVARTAL

Usporedna analiza
Tradicionalni način
Ekadash kuta
Priručna tablica
Obuhvatna metoda
Međusobni odnosi graha
Snaga odnosa
Opća individualna analiza
Potencijal za odnose – karma i vasana
Četiri “kamena temeljca”
Jogi, avajogi, preslika jogi
Međusobni utjecaji graha na bhave
Navamš i druge podjelne natalne karte
Kuja doša
Punarbhu
Visha Kanja
Vremenska analiza
Zaključak i preporuke
Primjeri usporedne analize

ČETVRTI KVARTAL

Varshpal – godišnji horaskop
Izračunavanje varshpal kundalija
Posebnosti varshpal kundalija
Varshpal drištiji
Spol i snaga graha
Tripataki čakra
Muntha
Vladar godine i panchadhikaris-i
Tumačenje varsheshe
Tajika joge
Ithasala joga
Šesnaest tajika joga
Primjer
Sahams – točke sudbine
Uporaba sahamsa
Analiza sahamsa u natalnoj karti
Mudda daše
Primjer
Namkaran – umijeće imenovanja
Kechari Vidya
Pogreške suvremene numerologije
Kako priroda govori?
Postupak imenovanja
Opća povoljnost imena
Određivanje nositelja sloga
Aktiviranje rašija
Ostali glasovi
Važne sitnice
Primjeri imenovanja iz prakse
Zaključak treće godine jyotish studija