Tuesday, January 15, 2013

Pregled tema ŽSŽ (knjiga i radionica)

U nastavku možete pročitati poregled tema iz knjige Život-smrt-život. Te iste teme se obrađuju i na radionici.


Prvi dio
SUOČAVANJE: SMRT KAO DIO ŽIVOTA

Život i smrt nalaze se u našem umu.
Lama Rinpoche


Prvi dio knjige iznosi osnovna znanja o procesu umiranja, a njegove pouke i praktični postupci služe kao osnovna priprema za jedino neizbježno ljudsko iskustvo, a to je smrt. Najprije ćemo se osvrnuti na osjećaj straha koji neizbježno prati gotovo svaku ljudsku misao o prestanku života. Ako želimo uspješnu smrt, morat ćemo se suočiti sa strahom i s razumijevanjem ga preobraziti u ljubav.

U drugom poglavlju proučit ćemo zamisao o tome da smrt ne predstavlja kraj života, već se on nastavlja i nakon nje. Međutim, za sam proces prolaska kroz smrt, također je važno razmjeti koji dio nas ‘preživljava’ smrt, a koji ostavljamo za sobom. U tom smislu objasnit ćemo razliku između duše i osobnosti.

Nakon toga upoznat ćemo se sa starodrevnom legendom opisanom u Katha Upanišadi, te njezinim junakom, dječakom s imenom Naćiketa. Simbolika ove priče ukazat će nam na neizbježnost smrti, ali i činjenicu da je ona dio života, a ne njegova suprotnost. Također, vidjet ćemo kako je besmisleno izbjegavati razmišljanje o smrti i umiranju. Upravo suprotno, prva pouka Katha Upanišade jest da čovjek mora svjesno i namjerno potražiti znanje o smrti. To mora učiniti mnogo prije nego što ga na to prislili sama smrt. Nagrada za takav postupak je iznimno dragocjena: potpuno znanje o životu i uzdizanje izvan dosega smrti. Dakle, obećanje koje se nudi dragovoljnom tragatelju za znanjem o smrti je besmrtnost!

I na posljetku, posljednje poglavlje prvoga dijela knjige govori o našem odnosu s precima. Obraditi ćemo pitanje karmičkoga duga koji se prenosi iz naraštaja u naraštaj te objasniti na koji način on utječe na naš život, a posebice smrt.

Budući da smo s precima povezani i genetski i karmički, a oni su prije nas prošli kroz proces gubitka tijela, njihov blagoslov je vrlo važan. Naučit ćemo kako uspostaviti dobar odnos s precima i na taj način osigurati njihovu podršku tijekom života i smrti.


Drugi dio
PRIPREMA: TRI NAĆIKETINE VATRE


Nauči umirati svakoga dana.
Takva smrt neće te odvesti u grob,
već će ti pokazati put od tame do svjetla.
Muhamed


Drugi dio knjige odnosi se na praktičnu pripremu za uspješnu smrt. Kao što ćete vidjeti, ta priprema nije ništa drugo nego uspješan život! Svi postupci koje bi ljudi ionako morali činiti za svoj osobni i duhovni razvoj, istodobno predstavljaju važan dio pripreme za proces umiranja.

U Katha Upanipadi, nakon što je zatražio mir za svojega oca, Naćiketa je od Jame, Gospodara smrti, dobio ispunjenje svojega drugog zahtjeva. On se odnosio na postupke koji čovjeku otvaraju vrata ‘raja’. No, čuvši odgovor na svoje pitanje, Naćiketa je shvatio da je dobio čak i više nego što je tražio.

Jama Naćiketi objašnjava kako svaki čovjek koji računa na uspješnu smrt mora još za života u svome srcu zapaliti ‘tri vatre’ koje će mu ‘osigurati siguran prijelaz preko vratnica smrti’, a zatim i dalje, kakav god da ga put očekuje. Te tri vatre, Jama je nazvao vatrom atmana, karme i dharme, odnosno jastva, djelatnosti i životne zadaće. Na posljetku ih je, kao dodatnu pohvalu svom hrabrom mladom učeniku, nazvao Naćiketinim vatrama, prorekavši da će ih ljudi u budućnosti poznavati upravo pod tim imenom. Tako su nastale ‘tri Naćiketine vatre’.

Tri poglavlja koja slijede odnose se svako na jednu od te ‘tri vatre’. Naučit ćemo zašto su one važne za život, te kako ih zapaliti i držati upaljenima sve do trenutka smrti.

U ovom dijelu knjige naučit ćemo također gdje se pohranjuju utisci naših djela i zašto su oni važni za proces umiranja. Susrest ćemo još jedno neobično legendarno biće, Ćitaguptu, vjernoga suradnika boga smrti, njegovoga glasnika i zapisničara, te proučiti simboliku koja stoji iza njega, a koja će nam objasniti prevlast osjećaja nad mislima i djelima.

I na posljetku, kao završni potez pripreme, raspravit ćemo životna razdoblja u životu čovjeka, mogućnost stjecanja znanja o trenutku smrti, te na posljetku zapanjujuću mogućnost odabira toga trenutka, odnosno pitanje svjesne smrti.

Uz pomoć pouka i praktičnih postupaka zaokružit ćemo znanje koje nam je potrebno prije nego dođe naše vrijeme za preobrazbu koju nazivamo smrt. Nakon toga, oboružani tim znanjem, moći ćemo zaroniti u nepoznato područje samoga procesa umiranja i onoga što se stvarno događa tijekom smrti.


Treći dio
TAJNE UMIRANJA I SMRTI


Smrt je najveća tajna života. Izluđivala je ljude od pradavnih vremena. A opet, usprkos najvećim naporima da se misterij razotkrije, smrt je danas tajanstvenija nego ikada prije.
Kirpal Singh


Nakon što smo detaljno obradili sva pitanja o smrti s kojima se čovjek susreće još za života, treći dio knjige detaljno opisuje ono što se događa tijekom umiranja, odnosno tijekom onog dijela života koji nazivamo smrt.

Tijekom života moramo se pripremati za smrt u smislu održavanja Naćiketine tri vatre, vatre atmana, karme i dharme. Posebna znanja, poput onog o posljednjoj misli ili polju ćitagupte koje čuva utiske koje je duša primila uglavnom putem srca, služe nam također kao priprema za prijelaz na drugu stranu. Isto tako, ukoliko se posvetimo praksi meditacije i dodatnim znanjima koja iz nje proizlaze, mogli bismo računati na izbor trenutka smrti, odnosno na svjesnu smrt.

Međutim, izraz ‘svjesna smrt’ obuhvaća mnogo više od namjernog prekidanja poveznice između duše i njezinog utjelovljenja kad za to dođe vrijeme. Svjesna smrt zapravo znači potpuno budan prijelaz kroz proces umiranja.

Budući da sada zalazimo u područje koje nam nije dostupno svaki dan, vježbe koje ćemo provoditi utvrdit će temelj svjesnosti tijekom umiranja. Kao što ćete vidjeti, radi se uvođenju svjesnosti u proces spavanja i snova. San je stanje svijesti koje doživljavamo za života, a najsličnije je smrti. Zbog toga će praktični dio ovoga poglavlja biti povezan s razumijevanjem i vježbanjem takozvanih lucidnih snova.

S teoretske strane dobit ćemo znanje i razumijevanje procesa umiranja i smrti. To znači da ćemo naučiti što se događa kad umiremo i kako to izgleda sa subjektivne strane. Vidjet ćemo kako duša napušta svoje utjelovljenje i to ne samo materijano tijelo već i osobnost. Naučit ćemo kako tijekom umiranja duša dva puta susreće Ćitaguptu, a također dva puta i Jamu, boga smrti. Naravno, vedsko poimanje ‘božanstava’ nije religiozno. Radi se o prirodnim zakonima koje ću objasniti na način prihvatljiv i razumljiv zapadno obrazovanom čovjeku. Prirodni zakoni upravljaju smrću, baš kao i životom. Različite kulture i religije pristupaju im različito, ali kao što i u životu postoje neka opća pravila jednaka za pripadnike svake kulture, tako ona postoje i u smrti. Možda će ‘boga Jamu’ neka duhovna kultura nazvati drugim imenom, ali prvi susret s njim u obliku svjetlosti doživjet će svaki čovjek bez obzira na uvjete u kojima je živio. Isto se to može reći i za Ćitaguptu koji se, primjerice, javlja prvi put tijekom onog čuvenog ‘prisjećanja’ na događaje u životu koji poput filma prelete umom umirućeg. Drugi put se javlja tijekom manje poznatog prolaska kroz snolika stanja nekoliko tjedana nakon smrti. Za Tibetance to su bardo stanja, a mi ćemo ih objasniti u okviru već stečenoga znanja o ‘virtualnom’ polju ćitagupte koji prati dušu na njezinom putu kroz smrt.

Tijekom tih doživljaja duša barem jednom donosi svjestan izbor o svom daljnjem putu, a mnogo puta odabire nagonski, potpuno nesvjesna da donosi bilo kakve odluke. U ovom dijelu knjige saznat ćete kakve su posljedice tih odluka. Duša, primjerice, već vrlo rano tijekom procesa umiranja izabire između potpunog prestanka utjelovljenja i poistovjećenja s apsolutnim i neočitovanim. Ukoliko ne odluči tako, nastavlja kroz niz ‘testova’ koji je vode k jednom od tri moguća puta nakon drugoga susreta s Jamom. Prvi put je takozvani ‘put utjelovljenja’ koji vodi k novom životu u materijalnom tijelu. Drugi put je ‘put nebesnika’ koji vodi do iskušavanja plodova karme u takozvanim nebeskim svjetovima. Govoreći o putu nebesnika, opisat ćemo mogućnosti koje se tamo pojavljuju kao i razloge zašto nastaju, primjerice pitanje ‘raja’ i ‘pakla’.

Dijagram puta duše kroz umiranje i smrt - prenesen iz knjige.

Treći put, ‘put sustvaratelja’ je cilj evolucije svake duše. Njime, međutim, možemo kročiti tek ako je duša svladala sve pouke prolazeći kroz razna utjelovljenja i nebeske svjetove.


Četvrti dio
PUT U BESMRTNOST


Antaram mritjor amritam.
U smrti se nalazi besmrtnost.
Rig - Veda


U prvom i drugom dijelu knjige objasnili smo pripremu za smrt koja se provodi za života. U pripremu je uključeno uklanjanje straha, jasno sagledavanje uloge umiranja i smrti u tijeku života, odnos s precima, paljenje i održavanje Naćiketine tri vatre te niz postupaka usmjerenih na održavanje povećane razine svjesnosti i budnosti.

U trećem dijelu knjige detaljno smo obradili tajne umiranja i smrti. Intelektualno znanje o stupnjevima umiranja, poput susreta s poljima ćitagupte i jame, te priprema za iskustva koja nas očekuju tijekom tih susreta, omogućit će nam da se u stvarnom procesu prisjetimo onoga što bismo morali učiniti. Ako uspijemo održati potpunu ili djelomičnu budnost, vjerojatnije je da ćemo u samome procesu umiranja biti sposobni donositi ispravne odluke. Praktični dio se odnosio na uvježbavanje lucidnog sanjanja koje je, barem zasada, najbliže iskustvu svjesnog umiranja.

Naučili smo da u smrti postoje tri puta: put utjelovljenja, put nebesnika i put sustvaratelja. Treći dio knjige nas je detaljno upoznao s putem utjelovljenja i putem nebesnika.

Četvrti dio knjige Put u besmrtnost posvećen je putu sustvaratelja. Ako duša uspije krenuti tim putem, to znači da je dosegla cilj i svrhu svoje evolucije. Pravi ‘nebeski’ život označen je potpunom slobodom kretanja kroz sve svjetove, zemaljske i nebeske, a duše sustvarateljice aktivno sudjeluju u stvaranju i održavanju svemira.

U ovome, posljednjem dijelu knjige, saznat ćemo kako različita stanja svijesti utječu na proces umiranja, a posebice kakav je odnos između viših stanja svijesti (četvrtog, petog, šestog i sedmog) i odabira različitih puteva tijekom smrti.

Detaljno ćemo opisati mogućnosti koje duša ima kad krene putem sustvaratelja, a posebno poglavlje posvećeno je pitanju osobne besmrtnosti. Znanje koje je Naćiketa primio od Jame u Katha Upanišadi namijenjeno je ‘pobjedi nad smrću’. Vidjet ćemo na koji se način Jamino obećanje može ispuniti. Vječnost ne mora pripadati samo duši, već i takozvanoj ‘posljednjoj osobnosti’ kroz koju je duša dosegla cilj svoje evolucije.