Friday, March 8, 2013

Studij joga sutri
Radi se o sustavnom proučavanju drevnog spisa o jogi pod nazivom “Joga sutre”. Tekst se pripisuje Mahariši Patanđaliju, a sastoji se od četiri “knjige” u kojima su zapisane takozvane “sutre” ili izreke (njih 195). Iako nevelike opsegom, te su “izreke” obilježile gotovo svaku školu joge tisućama godina unatrag, sve do današnjeg dana.

Program Integralne meditacije u potpunosti je zasnovan na znanju sadržanom u tom spisu. O tome se ne govori na osnovnim tečajevima zbog toga da se stranim nazivima i pojmovima ne odvlači pozornost od jednostavnih i praktično primjenjivih tehnika. Međutim, nakon doživljenog iskustva, mnogi ljudi osjećaju potrebu za teoretskim objašnjenjima i odgovorima na pitanja zašto se taj jednostavni proces događa i koji mehanizmi leže u osnovi razvoja svijesti.

Patanđalijev tekst nije zamišljen isključivo kao akademski zapis, već kao tehnika koja služi unapređenju već postignutog osnovnog iskustva joge tijekom Integralne meditacije.

Točnije, Studij joga sutri se odnosi se na prvu, drugu i četvrtu knjigu (ukupno 140 sutri). Sadržaj treće knjige (ukupno 55 sutri) dio je zasebnog naprednog studija joga sutri, koji je otvoren samo onima s iskustvom tehnika aktivacije unutar programa Integralne meditacije. Naime, treća knjiga govori o iznimnim sposobnostima koje su dio razvoja svijesti. Njihovo proučavanje je besmisleno bez tehnike samjame o kojoj govori Patanđali, iako ju u detalje ne opisuje. Zapravo, opisuje je dovoljno da neupućenom izgleda nejasno, a onome s iskustvom savršeno razumljivo.

Stoga, nakon završenog studija joga sutri (ili uz njega, a možda u nekim slučajevima i prije njega), treba pohađati Tečaj aktivacije – ili “Tečaj za čarobnice i čarobnjake” kako ga još nazivamo – da biste zatim, obogaćeni novim iskustvima i znanjem o praktičnoj primjeni samjame mogli na napredni studij joga sutri tijekom kojeg se u teoriji i praksi proučava Patanđalijeva treća knjiga.

Opširan Adrianov članak o Studiju joga sutri možete pročitati OVDJE.

Program Sudija joga sutri obuhvaća 24 poduke, sustavno obrađene i metodološki razvijene tako da daju najbolji rezultat bez obzira na početno znanje polaznika. Polaznici dobivaju 250 stranica materijala s joga sutrama i pisanim komentarima. Preduvijet za pohađanje Studija joga sutri je završen osnovni tečaj IM i redovita praksa.

Program se može provesti na dva načina. Jedan od njih je pet četverosatnih sastanaka u mjestu boravka (preduvijet je dovoljno velika skupina polaznika) plus jedan vikend u Centru. Drugi način je pet dana u boravišnom obliku u Centru.